Ai nevoie de informatii?

Telefon: 0356 803 015

 
 

Actiuni

Esti aici : Prima pagina»Actiuni
 

Actiunea este o parte indivizibila din capitalul societatii ce confera drepturi patrimoniale si nepatrimoniale titularului, drepturi care pot fi exercitate pe durata de existenta a societatii emitente.

Actiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport de hartie sau in forma dematerializata, emise in cont. Pe piata de capital pot fi tranzactionate doar actiuni in forma dematerializata. In cazul actiunilor tranzactionate pe piata de capital romaneasca, dovada dreptului de prioprietate asupra actiunilor se face printr-un extras de cont eliberat de Depozitarul Central.

Pentru a putea tranzactiona actiuni pe piata romaneasca prin intermediul platformei ARENA XT - StockHit, aveti nevoie de o suma minima de 3.000 RON pentru deschiderea contului.

In functie de modul de identificare al titularului, actiunile pot fi nominative (sunt acele actiuni ale caror proprietar este determinat) sau la purtator (proprietarul acestora nu este cunoscut; proprietarul acestor actiuni este posesorul lor). Pe piata de capital se tranzactioneaza doar actiuni emise in forma dematerializata.

Prin cumpararea de actiuni emise de o anumita societate, investitorul devine actionar al societatii respective, cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor, acesta putand participa la procesul de luare a deciziilor si la repartizarea profitului si a riscurilor afacerii.

Prin intermediul actiunilor, actionarii se afla intr-o relatie speciala cu societatea emitenta: sunt indreptatiti sa voteze politica economica si comerciala a societatii, sa numeasca sau sa demita conducerea societatii comerciale si, in cazul in care societatea obtine profit, sa primeasca o parte din acesta sub forma de dividend.

Piata de capital din Romania este alcatuita din doua entitati diferite: Bursa de Valori Bucuresti (B.V.B.) si Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu (BMFMS).

Bursa de Valori Bucuresti S.A., denumita prescurtat B.V.B., este o societate comerciala pe actiuni, de nationalitate romana, formata prin schimbarea formei juridice a institutiei de interes public Bursa de Valori Bucuresti. B.V.B. este operator de piata si operator de sistem, care asigura investitorilor piete reglementate de instrumente financiare, la vedere si la termen, si sisteme alternative de tranzactionare, prin sisteme informatice, mecanisme si reguli adecvate pentru efectuarea tranzactiilor cu instrumente financiare, in conditiile legii si Actului constitutiv al B.V.B.

Societatile ale caror actiuni sunt listate la BVB sunt grupate in cadrul sectorului de titluri de capital in patru categorii (I, II III si internationala), in functie de cerintele de listare pe care le indeplinesc. Societatile care nu indeplinesc conditiile de listare sunt inscrise la categoria societatilor nelistate.

Volumul tranzactiilor, valoarea tranzactiilor si capitalizarea pietei pentru sectorul titluri de capital din cadrul BVB in perioada 2000-prezent (19.09.2014) se prezinta astfel:

Anul Volum Valoare (RON) Tranzactii Capitalizarea (RON)
2014* 8.808.778.380 9.706.027.826,82 564.119 133.376.405.177,10
2013 13.087.904.925 11.243.500.679,71 636.405 133.829.707.065,84
2012 12.533.192.975 7.436.052.589,07 647.974 97.720.863.603,03
2011 16.623.747.907 9.936.957.504,54 900.114 70.782.200.350,27
2010 6.809.360.517 1.793.030.260,72 287.230 97.635.692.586,55
2009 14.431.359.301 5.092.691.411,02 1.314.526 80.074.496.089,64
2008 12.847.992.164 6.950.399.787,3800 1.341.297 45.701.492.618,85
2007 14.234.962.355 13.802.680.643,7700 1.544.891 85.962.389.148,60
2006 13.677.505.261 9.894.294.096,7200 1.444.398 73.341.789.545,86
2005 16.934.865.957 7.809.734.451,6048 1.159.060 56.065.586.984,76
2004 13.007.587.776 2.415.043.849,1847 644.839 34.147.400.000,00
2003 4.106.381.895 1.006.271.130,0979 440.084 12.186.600.000,00
2002 4.085.123.289 709.765.149,5788 689.184 9.158.000.000,00
2001 2.277.454.017 381.277.021,0330 357.577 3.857.300.000,00
2000 1.806.587.265 184.291.655,0130 496.887 1.072.850.800,00

Pentru ca actiunile unei societati sa fie admise la tranzactionare, societatea respectiva trebuie sa desfasoare o oferta publica initiala (IPO - "initial public offer"), pe baza unui prospect de oferta publica aprobat de CNVM precum si sa respecte o serie de cerinte prevazute in Codul Bursei de Valori Bucuresti si in legislatia aprobata de CNVM. Printre cele mai importante oferte publice initiale derulate in ultimii ani amintim: companiile nationale de utilitati Transelectrica si Transgaz, precum si societatile comerciale Alumil Rom Industry si SSIF Broker SA. Listarile noi au o influenta directa asupra capitalizarii unei piete, in sensul cresterii acesteia.

Autoritate de supraveghere financiara (ASF) este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica care reglementeaza si supravegheaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si institutiile si operatiunile specifice acestora. A.S.F. este subordonata Parlamentului si prezinta rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor.

Piata de capital beneficiaza de un nou cadru de reglementare, in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, Legea nr. 297/2004, Legea pietei de capital. Aceasta lege reglementeaza infiintarea si functionarea pietelor de instrumente financiare, a institutiilor si operatiunilor specifice acestora, precum si a organismelor de plasament colectiv, in scopul mobilizarii disponibilitatilor financiare prin intermediul investitiilor in instrumente financiare.

Prin noul cadru legislativ se urmareste:

  • cresterea standardelor de transparenta a pietei de capital si a emitentilor in concordanta cu cerintele Directivelor Uniunii Europene;
  • protejarea drepturilor micilor investitori;
  • supravegherea eficienta a operatiunilor;
  • cresterea increderii si protectia investitorilor, prin infiintarea Fondului de compensare a investitorilor;
  • imbunatatirea managementului riscului;
  • construirea unei piete de capital performante si integrarea la nivel regional;

Sursa: www.asfromania.ro, www.cnvmr.ro

 
 
x

Romcapital.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >