Ai nevoie de informatii?

Telefon: 0356 803 015

 
 

Glosar Termeni

Esti aici : Prima pagina»Glosar termeni
 

Salt la:  a b c d e f g i l m o p r s t u v

 

Actionar semnificativ : Persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz.

Actiune : Titlu financiar negociabil, emis in forma materiala sau evidentiat prin inscriere in cont, ce reprezinta contributia detinatorului la capitalul social al unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni, si confera un drept de proprietate asupra emitentului.

Actiuni comune : Clasa de actiuni emise cel mai frecvent de societati, ce confera detinatorului dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor si dreptul de a incasa dividende.

Actiuni distribuite public : Actiuni din aceeasi clasa, emise de o societate comerciala care fie a fost infiintata printr-o subscriptie publica, fie a incheiat o oferta publica de vanzare, in conformitatecu prevederile legale in vigoare. Numarul de actiuni distribuite public se calculeaza ca diferenta dintre numarul total de actiuni emise si aflate in circulatie ale unui Emitent si numarul de actiuni detinute fie de o autoritate publica centrala sau locala, fie de un subiect de drept persoana fizica sau juridica care a dobandit actiunile detinute de autoritatile publice centrale sau locale, al carui drept de tranzactionare este restrictionat prin efectul legii sau al unor obligatii contractuale, precum si actiunile tezaurizate ale respectivului Emitent.

Actiuni preferentiale : Ofera posesorului prioritate la incasarea dividendelor, nu insa si dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor.

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) : Denumirea prescurtata a Adunarii generale a actionarilor, institutie juridica reglementata de Legea 31/1990. Poate fi ordinara, caz in care se va prescurta A.G.A.O., sau extraordinara, caz in care se va prescurta A.G.A.E.

Agent pentru servicii de investitii financiare : O persoana fizica autorizata de CNVM, care actioneaza ca reprezentant exclusiv al unei societati de servicii de investitii financiare in executarea de operatiuni cu instrumente financiare in numele si pe seama acelei societati.

Apel in marja : Cerere cu titlul de obligativitate pentru suplimentarea de fonduri, astfel incat suma din contul "house" sau "clienti" sa se ridice la nivelul marjei.

Asociatia Brokerilor : Asociatie profesionala non-profit a intermediarilor de valori mobiliare, cu personalitate juridica, autorizata de CNVM, avand ca scop promovarea si reprezentarea intereselor comunitatii brokerilor.


^ inapoi sus
 
 

Beta : Coeficient, masura a volatilitatii individuale a unor titluri financiare comparativ cu un grup standard, luat ca unitate; orice titlu financiar cu un coeficient beta ridicat este mai volatil decat piata si orice titlu financiar cu un coeficient beta scazut indica o reactie mai lenta decat variatiile pietei.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) : operator de piata si operator de sistem, care asigura investitorilor piete reglementate de instrumente financiare, la vedere si la termen, si sisteme alternative de tranzactionare, prin sisteme informatice, mecanisme si reguli adecvate pentru efectuarea tranzactiilor cu instrumente financiare, in conditiile legii si Actului constitutiv al B.V.B.

Bursa Electronica RASDAQ (BER) : Piata reglementata, extrabursiera, infiintata pentru tranzactionarea actiunilor distribuite in cadrul Programului de Privatizare in Masa, a carei functionare ca entitatate de sine statatatoare a incetat in urma fuziunii cu BVB


^ inapoi sus
 
 

Calendar Financiar : Calendarul de comunicare financiara al unui Emitent, pentru executarea obligatiilor de informare periodica.

Card de membru : Pachet de 20 actiuni BMFMS pentru membrii fondatori sau 50 de actiuni pentru ceilalti membri, a carui detinere confera dreptul de tranzactionare pe pietele BMFMS.

Casa Romana de Compensatie : Societate comerciala pe actiuni, independenta de Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu, cu rol de compensare, decontare si garantare a executarii tranzactiilor.

Clasa de valori mobiliare : Cuprinde valorile mobiliare de acelasi tip (actiuni, obligatiuni, warante, drepturi de preferinta, etc.), care au aceleasi clauze si caracteristici (valoare nominala, drept de vot, drept de plata a dividendelor si drepturi de preferinta pentru actiuni si, respectiv, valoare nominala, pret, dobanda, durata/scadenta, conditii de rascumparare, plan de rambursare, drepturi de conversie pentru obligatiuni) si sunt emise de acelasi emitent.

Client : Persoana fizica sau juridica ce tranzactioneaza valori mobiliare, printr-un intermediar de bursa, folosind surse proprii de finantare, asumandu-si intregul risc ce decurge din aceasta activitate.

Comisia de Admitere la Tranzactionare : Organ al B.V.B. cu competente consultative in material admiterii, promovarii, retrogradarii si retragerii de la tranzactionare a instrumentelor financiare, care este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a B.V.B.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) : Autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, care reglementeaza si supravegheaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate precum si institutiile si operatiunile specifice acestora.

Comision : Suma perceputa de SSIF pentru serviciile de intermediere realizate pe o piata reglementata de instrumente financiare.

Compensarea : Inlocuirea creantelor si obligatiilor rezultand din ordine de transfer pe care unul sau mai multi participanti le emit in favoarea altui participant sau altor participanti, sau pe care le primesc de la acestia, cu o creanta sau obligatie neta unica, astfel incat aceasta unica creanta neta sa fie pretinsa, respectiv aceasta unica obligatie neta sa fie datorata

Consiliul Bursei : Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti

Consiliul de Administratie (CA) : Denumirea prescurtata a Consiliului de administratie, organ reglementat de Legea 31/1990 si de Legea nr. 297/2004.

Consultanta de investitii : Recomandarea personala data unui client, in legatura cu una sau mai multe tranzactii cu instrumente financiare.

Cont : Cont de instrumente financare deschis in sistemul B.V.B., utilizat in activitatea de tranzactionare (introducere si gestionare ordine de bursa, tranzactii).

Cont client : Cont de instrumente financiare deschis de un Participant, in numele unui client care nu se incadreaza in categoriile Insider, Staff, House, Institutie.

Cont comun de investitii : Investitie realizata in contul a doua sau mai multe persoane sau asupra careia doua sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnatura uneia sau mai multor persoane dintre cele mentionate.

Cont global : Cont de instrumente financiare deschis de un Participant/ agent custode, in care sunt inregistrate instrumentele financiare aflate in proprietatea clientilor al caror mandatar este Participantul / agentul custode respectiv.

Cont grup in sistemul BVB : Cont de lucru utilizat intr-un ordin si care permite, prin intermediul mecanismelor de subscriere si alocare, realizarea printr-o singura comanda a operatiunilor de tranzactionare care prezinta caracteristici comune de pret aferente conturilor individuale componente.

Cont initiat sau Insider : Cont de instrumente financiare detinut de un client care are acces la informatii confidentiale si/sau privilegiate in legatura cu un Emitent ale caror instrumente financiare sunt admise pe piata reglementata la vedere administrata de B.V.B., precum si de un client care detine sau a detinut in urma cu cel mult 1 an pozitia de actionar semnificativ la cel putin o societate comerciala ale carei actiuni sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de B.V.B. Categoriile de persoane initiate sunt prevazute in reglementarile C.N.V.M..

Cont persoane relevante sau Staff : Cont de instrumente financiare deschis de un Participant in numele administratorilor, conducatorilor, actionarilor, auditorilor, agentilor pentru servicii de investitii financiare sau al oricaror alti angajati sau colaboratori ai unui Participant, precum si al persoanelor cu care oricare dintre acestia se afla in legaturi stranse.

Cont propriu Participant sau House : Cont de instrumente financiare deschis in nume propriu de un Participant. Un cont de tip House nu poate face parte dintr-un cont grup.

Contract futures : Angajament standardizat, tranzactionat la BMFMS (Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu), de a cumpara o marfa, activ monetar sau activ financiar la scadenta contractului, la un pret stabilit in momentul incheierii tranzactiei.

Contract la distanta : Orice contract, referitor la servicii de investitii financiare, incheiat intre un intermediar, in calitate de ofertant, si un investitor, in calitate de beneficiar de servicii de investitii financiare, in cadrul unui sistem de vanzari sau prestari de servicii de investitii financiare la distanta, organizat de catre ofertant, care, pentru derularea contractului, foloseste exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanta, incepand cu momentul incheierii contractului, pana la expirarea acestuia.

Contractul forward : Este un acord privat de a cumpara sau a vinde, de a livra si respectiv de a plati la o anumita data viitoare o marfa, valuta sau activ financiar la un pret stabilit in momentul incheierii tranzactiei.

Contractul spot : Are ca obiect o marfa prezenta, existenta in momentul incheierii contractului si care urmeaza sa fie livrata si achitata imediat.

Cotatie ferma : Ansamblul format din oferta ferma de vanzare si oferta ferma de cumparare introduse pentru o serie de titluri de stat in piata prinicipala, de catre un Market Maker al Pietei Reglementate la vedere, inregistrat pentru seria respectiva.

Cotatie informativa : Intentia, nu si obligatia, de a cumpara sau a vinde un numar de instrumente financiare la un anumit pret.

Cupon curent : Cupon a carui perioada-cupon nu s-a incheiat la data decontarii tranzactiei si a carui obligatie de plata devine exigibila la cea mai apropiata data a cuponului stabilita in documentul sau prospectul de emisiune.

Cupon: : Suma de bani corespunzatoare dobanzii calculate pentru perioada cupon a acestuia, datorata periodic de catre Emitent (Ministerul Economiei si Finantelor, in cazul titlurilor de stat) detinatorilor de obligatiuni sau titluri de stat si la plata careia acesta s-a angajat prin documentul sau prospectul de emisiune.


^ inapoi sus
 
 

Data cupon : Ziua calendaristica la care devine exigibila obligatia Emitentului de a efectua plata unui cupon si/sau a unei cote-parti din principal (sau valoare nominala, in cazul titlurilor de stat) catre proprietarii de obligatiuni sau catre proprietarii de titluri de stat, la data de referinta (corespunzatoare unei obligatiuni sau unui titlu de stat) stabilita pentru cuponul respective.

Data de emisiune a unei obligatiuni : Data de la care incepe sa se acumuleze dobanda corespunzatoare primului cupon pentru o obligatiune sau titlu de stat (data la care a fost emis titlul de stat).

Data de referinta (pentru obligatiuni) : Data care serveste la identificarea proprietarilor de obligatiuni care au dreptul de a primi cuponul curent si/sau o cota-parte din principal sau valoarea integrala sau ramasa a principalului, in conformitate cu documentul de emisiune, sau alte drepturi stabilite de lege. Se stabilesc date de referinta pentru fiecare perioada cupon in parte.

Data de referinta pentru titluri de stat (data inr : Data care serveste la identificarea detinatorilor de titluri de stat care au dreptul de a primi la scadenta valoarea nominala, in cazul unui titlu de stat cu discount sau care au dreptul de a primi cuponul curent si/sau o cotaparte din valoarea nominala sau valoarea integrala sau ramasa a valorii nominale, in cazul unui titlu de stat cu dobanda, in conformitate cu prospectul de emisiune. Se stabilesc date de referinta pentru fiecare perioada cupon in parte.

Data ex - dividend : Data de tranzactionare in cadrul B.V.B., data de la care cumparatorii unei actiuni nu mai beneficiaza de drepturile asociate acesteia si asupra carora nu se mai rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

Data ex-cupon (pentru obligatiuni) : Data de decontare a tranzactiilor incheiate prin sistemul B.V.B., data de la care cumparatorii unei obligatiuni nu mai beneficiaza de plata cuponului current si/sau a unei cote-parti din principal. Data ex-cupon este ziua lucratoare imediat urmatoare datei de referinta si marcheaza inceputul perioadei ex-cupon. Se stabilesc date ex-cupon pentru fiecare perioada cupon, cu exceptia perioadei ultimului cupon.

Data inregistrarii : Data la care conducerea societatii pe actiuni ii identifica si recunoaste pe detinatorii de actiuni care vor beneficia de efectele adunarii generale a actionarilor

Data maturitatii (obligatiuni): : este data la care emitentul trebuie sa achite investitorului valoarea imprumutului.

Deal : Oferta ferma de cumparare sau de vanzare a unui anumit numar de instrumente financiare, care este transmisa direct de catre un agent de bursa, denumit initiator, catre un alt agent de bursa, denumit contraparte. Identitatea celor doua parti nu este publica pentru ceilalti Participanti.

Depozitar: : Reprezinta acea institutie de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara, sau sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un stat membru, avizata de C.N.V.M. pentru activitatea de depozitare, careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele unui O.P.C.V.M.

Depozitarul Central : Este institutia care furnizeaza servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul CNVM nr. 13/2005, privind autorizarea si functionarea Depozitarului Central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, avand calitatea de administrator al unui sistem de plati care asigura compensarea fondurilor si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare, in conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 1/2005 privind sistemele de plati care asigura compensarea fondurilor, modificat si completat prin Regulamentul BNR nr. 9/2005.

Dispersia actiunilor distribuite public-free float : Procentul reprezentand distributia actiunilor distribuite public, care se calculeaza ca raport intre numarul de actiuni distribuite public si numarul total de actiuni emise si aflate in circulatie ale unui Emitent.

Dividende : Parte a profitului net ce se distribuie periodic sub forma de bani sau actiuni actionarilor unei societati; dividendele trebuie declarate ca venit in anul in care sunt primite, fiind impozabile.

Dobanda acumulata : Cota-parte din valoarea cuponului curent corespunzatoare zilelor scurse din perioada cuponului curent, incepand cu data de emisiune sau data cuponului precedent, inclusiv, pana la data decontarii tranzactiei, exclusiv. Dobanda acumulata este exprimata ca procent din valoarea curenta a principalului obligatiunii sau din valoarea nominala a titlului de stat cu dobanda. Pentru obligatiuni, dobanda acumulata poate fi pozitiva sau negativa.

Dobanda acumulata negativa : Dobanda acumulata corespunzatoare numarului de zile ramase din cuponul curent, incepand cu data decontarii tranzactiei, inclusiv, pana la data cuponului, exclusiv.

Dobanda acumulata pozitiva : Dobanda acumulata corespunzatoare numarului de zile care sau scurs de la data emisiunii, in cazul perioadei primului cupon, sau data cuponului precedent, inclusiv, pana la data de decontare a tranzactiei, exclusiv.

Drept de preemptiune : Dreptul detinatorilor de actiuni comune ale unei societati de a cumpara, cu prioritate, la pret de subscriptie, actiuni dintr-o noua emisiune a aceleasi societati, inainte ca ele sa fie oferite pe piata.

Drept la vot : Dreptul inalienabil al detinatorilor de actiuni comune de a-si exprima pozitia prin vot, in cadrul adunarii generale a actionarilor.


^ inapoi sus
 
 

Emitent : Entitatea cu sau fara personalitate juridica ce a emis, emite sau intentioneaza sa emita instrumente financiare.

Entitati reglementate : Persoanele fizice sau juridice, precum si entitatile fara personalitate juridica a caror activitate este reglementata si/sau supravegheata de catre CNVM.


^ inapoi sus
 
 

Firma de investitii : Orice persoana juridica a carei activitate o constituie prestarea unuia sau amai multor servicii de investitii financiare catre terti si/sau desfasurarea uneia sau mai multoractivitati de investitii pe baze profesionale, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Fluctuatie maxima a pretului(pe piata BMFMS) : Valoarea cea mai mare cu care pretul unui contract se poate modifica in timpul unei sedinte de tranzactionare.

Fond de investitii : Organism de plasament colectiv fara personalitate juridica.

Fond deschis de investitii : Organism de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, ale carui unitati de fond fac obiectul unei emisiuni si rascumparari continue.

Formator de piata sau Market Maker : Un Participant carese angajeaza sa mentina lichiditatea pietei pentru un instrument financiar tranzactionat in PiataReglementata la vedere, utilizand propriul capital, prin introducerea si mentinerea de oferte fermede cumparare si vanzare in nume propriu, precum si sa incheie tranzactii pe baza acestora inperioada de timp in careParticipantul respectiv detine aceasta calitate.


^ inapoi sus
 
 

Grup : Ansamblu de societati comerciale compus dintr-o societate-mama, filialele sale si entitati in care societatea-mama sau filialele sale detin o participare, precum si societatile comerciale legate una de alta printr-o relatie care face necesara consolidarea conturilor si consolidarea raportului anual;


^ inapoi sus
 
 

Informatie privilegiata : (1) Prin informatie privilegiata se intelege o informatie de natura precisa care nu a fost facuta publica, care se refera in mod direct sau indirect la unul sau mai multi emitenti ori la unul sau mai multe instrumente financiare, si care, daca ar fi transmisa public, ar putea avea un impact semnificativ asupra pretului acelor instrumente financiare, sau asupra pretului instrumentelor financiare derivate cu care se afla in legatura. (2) Atunci cand se refera la instrumente financiare derivate pe marfuri, "informatia privilegiata" inseamna informatia de natura precisa care nu a fost facuta public si care se refera direct sau indirect la instrumentele financiare derivate si pe care participantii pe pietele pe care se tranzactioneaza respectivele instrumente financiare derivate se asteapta sa o primeasca, in conformitate cu practicile de piata acceptate. (3) Pentru persoanele raspunzatoare de executarea ordinelor privind tranzactionarea instrumentelor financiare, informatia privilegiata inseamna, totodata, informatia de natura precisa, transmisa de un client, in legatura cu ordinele sale care nu au fost inca executate, referitoare in mod direct sau indirect la unul sau mai multi emitenti ori la unul sau mai multe instrumente financiare, informatie care, daca ar fi facuta public, ar putea avea efecte semnificative asupra pretului respectivelor instrumente financiare sau asupra pretului instrumentelor financiare derivate cu care se afla in legatura.

Instrumente financiare : a) valori mobiliare; b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; c) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit; d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; e) contracte forward pe rata dobanzii, denumite in continuare FRA; f) swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni; g) optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit.a),d), inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii; h) instrumente financiare derivate pe marfuri; i) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata;

Intermediari : Societati de servicii de investitii financiare autorizate de C.N.V.M., institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii de investitii financiare;

Investitor calificat : a) entitati autorizate sa opereze pe piete financiare, precum institutiile de credit, societatile de servicii de investitii financiare, alte institutii financiare autorizate si reglementate, societatile de asigurari, organismele de plasament colectiv, societatile de administrare a investitiilor, fondurile de pensii, precum si alte entitati ce nu sunt autorizate ori reglementate si al caror unic obiect de activitate este investitia in valori mobiliare; b) autoritati ale administratiei publice centrale si locale, institutii de credit centrale, organisme internationale si regionale, precum: Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii sau alte organisme similare; c) entitati legale care indeplinesc doua din urmatoarele trei criterii: 1. numar mediu de angajati pe perioada unui exercitiu financiar mai mare de 250; 2. active totale in valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro; 3. cifra de afaceri anuala neta mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro; d) anumite persoane fizice, subiect al recunoasterii reciproce. C.N.V.M. poate decide sa autorizeze persoane fizice rezidente in Romania, care solicita in mod expres sa fie considerate ca investitori calificati, daca aceste persoane indeplinesc cel putin doua din urmatoarele criterii: 1. investitorul a efectuat tranzactii de o marime semnificativa pe o piata reglementata cu o frecventa medie de cel putin 10 tranzactii pe trimestru in ultimele patru trimestre calendaristice; 2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depaseste 500.000 euro; 3. investitorul a lucrat sau lucreaza in sectorul financiar cel putin de un an, avand o pozitie care necesita cunostinte privind investitiile in valori mobiliare; e) anumite societati mici si mijlocii, subiect al recunoasterii reciproce. C.N.V.M. poate decide sa autorizeze societati mici si mijlocii cu sediul in Romania, care solicita in mod expres sa fie considerate investitori calificati. In intelesul prezentei legi, societati mici si mijlocii sunt acele societati comerciale care, in conformitate cu ultimele situatii financiare raportate, nu indeplinesc doua din cele trei criterii prevazute la lit. c);


^ inapoi sus
 
 

Legaturi stranse : Situatia in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin: a) participare, care inseamna detinerea in mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societati comerciale; b) control, care inseamna relatia dintre societatea-mama si o filiala sau o relatie similara intre orice persoana fizica sau juridica si o societate comerciala; orice filiala a unei filiale va fi considerata o filiala a societatii-mama, care este in fapt entitatea care controleaza aceste filiale; se considera legatura stransa si situatia in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una si aceeasi persoana printr-o relatie de control;

Legea 297/2004 : Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea 31/1990 : Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lichidare : Inchiderea unei pozitii printr-o tranzactie de aceesi marime si de sens opus.

Lichidare fortata : Operatiunea de inchidere fortata a pozitiilor descoperite.


^ inapoi sus
 
 

Manipularea pietei : a) tranzactii sau ordine de tranzactionare: 1. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc in eroare in legatura cu cererea, oferta sau pretul instrumentelor financiare; 2. care mentin, prin actiunea uneia sau a mai multor persoane actionand impreuna, pretul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial; b) tranzactii sau ordine de tranzactionare care presupun procedee fictive sau orice alta forma de inselaciune; c) diseminarea de informatii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice alta modalitate, care da sau ar putea sa dea semnale false sau care induc in eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor si stirilor false sau care induc in eroare, in conditiile in care persoana care a diseminat informatia stia sau trebuia sa stie ca informatia este falsa sau induce in eroare. Referitor la jurnalisti, in exercitarea profesiunii lor, diseminarea informatiilor va fi luata in considerare tinandu-se cont de regulile care reglementeaza activitatea acestora, exceptie facand persoanele care utilizeaza aceste informatii in scopul obtinerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri.

Marcare la piata : Ajustarea zilnica a conturilor de marja pentru a reflecta profitul sau pierderea pentru pozitiile deschise. Marcarea la piata se realizeaza la pretul de cotare al sesiunii de tranzactionare, daca casa de compensatie nu decide altfel.

Membru compensator : Membrul compensator este membrul pietei reglemetate de marfuri, servicii si instrumente derivate, care detine concomitent si calitatea de de membru sau de actionar la o casa de compensatie agreata de bursa si care, prin aceasta, are dreptul de a inregistra la casa de compensatie tranzactiile societatilor de brokeraj.

Monitorizare : Supravegherea in mod continuu, efectuata prin personal specializat a respectarii prevederilor legale incidente tranzactionarii instrumentelor financiare pe pietele reglementate.


^ inapoi sus
 
 

Obligatiune : Titlu financiar negociabil care confera detinatorului calitatea de creditor si in virtutea caruia el are dreptul de a incasa dobanzi semestriale; la maturitatea obligatiunii suma data cu imprumut este rambursata investitorului.

Obligatiune cu cupon : Acea obligatiune cu dobanda prin care Emitentul se obliga sa plateasca proprietarului o suma de bani, la anumite intervale de timp, precum si sa restituie la scadenta valoarea integrala sau ramasa a principalului.

Obligatiuni municipale : Obligatiuni emise de catre autoritati ale administratiei publice locale, respectiv de judete, municipii, orase si comune.

Oferta publica : Comunicarea adresata unor persoane, facuta sub orice forma si prin orice mijloace, care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei si despre valorile mobiliare oferite, astfel incat sa permita investitorului sa adopte o decizie cu privire la vanzarea cumpararea sau subscrirea respectivelor valori mobilare

Oferta publica de preluare : Oferta publica de cumparare care are ca rezultat, pentru cel ce o promoveaza, dobandirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societati comerciale.

Ofertant : Persoana care initiaza o oferta, persoana fizica sau juridica ce ofera valori mobiliare publicului sau se ofera sa cumpere valori mobiliare.

Optiunile : Contracte intre un vanzator si un cumparator care dau acestuia din urma dreptul dar nu si obligatia de a vinde sau a cumpara un anumit activ marfa, titlu financiar sau instrument monetar la o anumita data viitoare, drept obtinut in schimbul platii catre vanzator a unei prime.

ORC : Oficiul Registrului Comerţului

Ordin de bursa : Instructiunea care exprima oferta ferma de cumparare sau de vanzare a unor instrumente financiare. Termenul se utilizeaza generic pentru a face referire la ordine, cotatii informative, cotatii ferme sau deal-uri.

Organisme de plasament colectiv : O.P.C.V.M. sunt fondurile deschise de investitii si societatile de investitii, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au ca unic scop efectuarea de investitii colective, plasand resursele banesti in instrumente financiare lichide la care se face referire in art.101 alin.(1), si operand pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale; b) titlurile de participare sunt, la cererea detinatorilor, rascumparabile continuu din activele respectivelor organisme. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura ca valoarea titlurilor sale de participare pe o piata nu variaza semnificativ in raport cu valoarea activului net unitar, poate fi considerata echivalenta a operatiunii de rascumparare. O.P.C.V.M. sunt infiintate fie sub forma de fonduri deschise de investitii, pe baza de contract civil, fie sub forma de societati de investitii, prin act constitutiv.


^ inapoi sus
 
 

Participant la sistemul de tranzactionare al B.V.B : Intermediarii/firmele de investitii inscrisi in Registrul public al C.N.V.M., admisi la tranzactionare pe piata reglementata la vedere, administrata de B.V.B..

Pas de preţ : Fluctuatia minima a pretului.

Perioada cum-cupon : Interval de timp exprimat in zile, cuprins intre data de emisiune sau data cuponului precedent, inclusiv, si data de referinta, inclusiv.

Perioada cupon : Interval de timp exprimat in zile, cuprins intre data de emisiune si data primului cupon sau intervalul de timp cuprins intre data cuponului precedent si data cuponului curent. In functie de perioada cupon, cuponul poate fi normal, scurt sau lung.

Perioada ex-cupon : Reprezinta intervalul de timp, exprimat in zile, cuprins intre data ex-cupon, inclusiv si data cuponului curent, exclusiv.

Persoane care actioneaza in mod concertat : Doua sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a infaptui o politica comuna in legatura cu un emitent. Pana la proba contrara, urmatoarele persoane sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat: a) persoanele implicate; b) societatea-mama impreuna cu filialele sale, precum si oricare dintre filialele aceleiasi societati-mama intre ele; c) o societate comerciala cu membrii consiliului sau de administratie si cu persoanele implicate, precum si aceste persoane intre ele; d) o societate comerciala cu fondurile ei de pensii si cu societatea de administrare a acestor fonduri;

Persoane implicate : a) persoane care controleaza sau sunt controlate de catre un emitent sau care se gasesc sub un control comun; b) persoane care participa direct sau indirect la incheierea unor acorduri in vederea obtinerii sau exercitarii in comun a drepturilor de vot, daca actiunile, obiect al acordului, pot conferi o pozitie de control; c) persoane fizice din cadrul societatii emitente care au atributii de conducere sau control; d) sotii, rudele si afinii pana la gradul al doilea ale persoanelor fizice mentionate la lit.a) - c); e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administratie in cadrul unui emitent;

Piata Bear : Piata a titlurilor financiare sau de marfuri cu preturi descendente, in scadere.

Piata Bull : Piata a titlurilor financiare sau de marfuri cu preturi ascendente, in urcare.

Piata de oferte si operatiuni speciale : Piete de tip “order-driven” in care se tranzactioneaza instrumente financiare care fac obiectul ofertelor publice desfasurate prin B.V.B. sau al altor metode de vanzare de instrumente financiare prevazute in legi speciale, precum cele din material privatizarii.

Piata principala : Piata desemnata de B.V.B. drept piata de referinta pentru fiecare simbol care se tranzactioneaza in cadrul B.V.B.

Piata reglementata : O piata reglementata este un sistem pentru tranzactionarea instrumentelor financiare care: a) functioneaza regulat; b) este caracterizata de faptul ca reglementarile emise si supuse aprobarii C.N.V.M. definesc conditiile de functionare, de acces pe piata, conditiile de admitere la tranzactionare a unui instrument financiar; c) respecta cerintele de raportare si transparenta in vederea asigurarii protectiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum si reglementarile emise de C.N.V.M., in conformitate cu legislatia comunitara.

Pozitie "long" : Daca s-a cumparat un contract futures, cumparatorul are o pozitie long. O persoana care a cumparat 10 contracte futures pe Aur are o pozitie long pe 10 contracte Aur. Operatorii care iau o pozitie long pe piata, se asteapta ca preturile sa creasca. Ei asteapta sa obtina profit prin vanzarea contractelor mai tarziu, primind un pret mai mare decat cel platit initial.

Pozitie "short" : Cineva care vinde contracte futures este "short" - de exemplu, a avea o pozitie short pe 5 contracte de dolar SUA, inseamna ca o persoana a vandut cele 5 contracte. Dar nu confundati acest concept cu cel in care cineva care initial a avut o pozitie long prin cumpararea unor contracte futures si apoi le vinde pentru a-si compensa pozitia pe piata. Operatorul care are o pozitie short vinde, de fapt, contracte futures pe care nu le detine. Cel care vinde short considera ca preturile au o tendinta descrescatoare si vinde contractele futures in speranta ca va obtine profit cumparandu-le la un pret mai mic in viitor.

Pozitie deschisa : Un contract futures sau un alt instrument care inca nu a fost lichidat printr-o operatiune inversa.

Pozitie descoperita : Pozitia deschisa care nu are acoperita marja de mentinere

Practicile de piata acceptate : Se refera la practicile utilizate in cadrul uneia sau a mai multor piete si care sunt agreate de C.N.V.M., in conformitate cu procedurile comunitare.

Precizari tehnice : Documente emise de BVB cu privire la clarificarea sau interpretarea unor aspecte de natura tehnica cu privire la prezentul Cod, precum si la sistemul B.V.B.

Pret al unui titlu de stat : Al unui titlu de stat cu discount, emis cu scadenta de 365 zile, reprezinta pretul de cumparare sau de vanzare exprimat ca procent din valoarea nominala. Este calculat de sistem pe baza randamentului introdus intr-o cotatie ferma sau informativa, deal sau ordin.

Pret brut al unei obligatiuni/ titlu de stat : Pret brut al unei obligatiuni sau al unui titlu de stat cu dobanda, emis cu scadenta mai mare sau egala cu 365 de zile, reprezinta pretul care include dobanda acumulata, mentionat intr-o cotatie ferma sau informativa, deal sau ordin introdus in sistemul B.V.B. Este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni sau din valoarea nominala a unui titlu de stat.

Pret de deschidere : Pretul la care se executa prima tranzactie pentru un simbol intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare.

Pret de inchidere : Pretul la care se executa ultima tranzactie pentru un simbol intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare.

Pret de referinta : Al simbolului intr-o sedinta de tranzactionare, reprezinta pretul fata de care se calculeaza variatia de pret a simbolului in cursul unei sedinte de tranzactionare, valabil in toate Pietele in care este tranzactionat un anumit simbol. Este pretul de inchidere inregistrat in Piata Principala a simbolului in sedinta de tranzactionare precedenta. In cazul in care ultima tranzactie este o tranzactie cross, se va preciza in mod expres faptul ca pretul de referinta este pretul rezultat dintr-o tranzactie cross. Pretul de referinta pentru un instrument financiar de tip titlu de stat poate fi stabilit in conformitate cu decizia Directorului General al B.V.B. prin alte metode, ulterior consultarii cu Emitentul.

Pret mediu : Pretul care reprezinta media ponderata a preturilor cu volumul tranzactiilor incheiate intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare, rotunjit la cel mai apropiat pas de pret.

Pretul cel mai bun : Pretul ordinului de bursa cu prioritatea cea mai mare de executie si anume pretul cel mai mare de cumparare, respectiv pretul cel mai mic de vanzare al unui simbol intr-o Piata.

Preţ net : Al unei obligatiuni sau al unui titlu de stat cu dobanda, emis cu scadenta mai mare sau egala cu 365 de zile, reprezinta pretul care nu include dobanda acumulata, mentionat intr-o cotatie ferma sau informativa, deal sau ordin introdus in sistemul B.V.B. Este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni sau din valoarea nominala a titlului de stat.

Principal: : Valoarea imprumutului corespunzator unei obligatiuni, exclusiv dobanda aferenta, pe care Emitentul se angajeaza sa-l ramburseze la scadenta. Principalul poate avea valoare unica atunci cand exista o singura rambursare, sau o valoare curenta, in cazul unor rambursari anticipate. Rata cuponului se aplica la valoarea curenta a principalului.

Procedura de insolvabilitate : Procedura colectiva prevazuta de Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare sau de legislatia straina, care urmareste fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, daca aceasta masura implica suspendarea sau limitarea transferurilor sau platilor;

Prospect de admitere la tranzactionare : Prospectul intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 in vederea admiterii instrumentelor financiare pe piata reglementata la vedere administrata de B.V.B..


^ inapoi sus
 
 

Rata cuponului : Rata anuala a dobanzii exprimata ca procent din valoarea curenta a principaluluiunei obligatiuni sau din valoarea nominala a unui titlu de stat cu dobanda. Este utilizata pentru determinarea valorii cuponului.


^ inapoi sus
 
 

SAGGITARIUS : Platforma de tranzactionare electronica, conceputa de departamentele de informatica al BMFMS si CRC introdus la 1 Iunie 2000. Saggitarius a inlocuit sistemul de tranzactionare prin strigare in ringuri.

Scadenta : Ultima zi lucratoare a lunii cand expira contractul si la sfarsitul careia casa de compensatie, conform specificatiilor din contracte, lichideaza toate pozitiile ramase deschise.

Seria emisiunii : Cod alfanumeric unic prin care se identifica o emisiune de obligatiuni a unui Emitent sau o emisiune de titluri de stat.

Sesiune de tranzactionare : Intervalul de timp, in cadrul unei zile, in care se pot executa tranzactiile. Programul de tranzactionare este prevazut in specificatiile fiecarui contract futures si options.

SFTP : Sistemul informatic intern al B.V.B. de transmitere electronica de date.

Simbol piata: : Asocierea unui Simbol cu o Piata in care acesta se tranzactioneaza in cadrul B.V.B., formandu-se o unitate logica administrata independent.

Sistem alternativ de tranzactionare : Un sistem care pune in prezenta mai multe parti care cumpara si vand instrumente financiare, intr-un mod care conduce la incheierea de contracte, denumit si sistem multilateral de tranzactionare.

Sistemul de compensare-decontare si/sau registru : Sistemul administrat de Depozitarul Central/ Depozitarul Sibex sau de o alta societate autorizata sa administreze un asemenea sistem.

Societate initiatoare: : Participant care asigura suportul necesar Emitentilor pentru admiterea si promovarea la tranzactionare.

Societate-mama : Persoana juridica, actionar sau asociat al unei societati comerciale care se afla in una din urmatoarele situatii: a) detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta; b) poate sa numeasca sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie in societatea respectiva; c) poate exercita o influenta semnificativa asupra entitatii la care este actionar sau asociat, in virtutea unor clauze cuprinse in contracte incheiate cu entitatea respectiva sau a unor prevederi cuprinse in actul constitutiv al acestei entitati; d) este actionar sau asociat al unei entitati si: 1. a numit singur, ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor filialei in ultimele doua exercitii financiare, sau 2. controleaza singur, in baza unui acord incheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot.

Societati de servicii de investitii financiare : Sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societati pe actiuni, emitente de actiuni nominative, conform Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investitii financiare si care functioneaza numai in baza autorizatiei CNVM.

Societatile de administrare a investitiilor : SAI este persoana juridica constituita sub forma unei societati pe actiuni, conform Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, functioneaza numai in baza autorizatiei CNVM, are ca obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) sau, cu conditia autorizarii CNVM, administrarea altor organisme de plasament colectiv(AOPC), pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudentiale.

Stat membru de origine : a) statul membru in care este situat sediul social al societatii care presteaza servicii de investitii financiare sau de administrare de investitii; daca, in conformitate cu legea nationala, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela in care este situat sediul central; b) statul membru in care este situat sediul social al societatii care administreaza un sistem de tranzactionare; daca, in conformitate cu legea nationala, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela in care este situat sediul central; c) statul membru in care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare constituit ca fond deschis de investitii isi are sediul social, precum si statul membru in care se afla sediul social al societatii de investitii, in cazul unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare constituit ca societate de investitii.

Stat membru gazda : a) statul membru in care o societate de servicii de investitii financiare sau o societate de administrare a investitiilor are o sucursala sau isi desfasoara activitatea; b) statul membru, altul decat statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv in valori mobiliare, in care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta. Sucursala Structura organizata, fara personalitate juridica separata a unei societati comerciale, care presteaza unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizata, in conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile infiintate in Romania de catre o societate cu sediul social sau central situat intr-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singura sucursala.

State membre : Statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European.

Statie de lucru: : Sistemul format din aplicatia-client de tranzactionare a B.V.B. si calculatorul unui Participant, pe care aceasta este instalata.


^ inapoi sus
 
 

Termen de valabilitate a ordinelor de bursa : Termenul maxim pana la care un ordin de bursapoate fi valid in sistemul B.V.B.

Tip de simbol : Un tip de instrument financiar, care are specifica o moneda de tranzactionare si o moneda de decontare.

Titluri altele decat titluri de capital : Toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital.

Titluri de capital : Actiuni si alte valori mobiliare asimilabile actiunilor, precum si orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobandi ca urmare a unei conversii sau a exercitarii acestui drept, in masura in care valorile din a doua categorie sunt emise de acelasi emitent sau de catre o entitate care apartine grupului din care face parte respectivul emitent.

Titluri de participare : Unitati de fond sau actiuni emise de organisme de plasament colectiv, in functie de modul de constituire al acestora.

Tranzactie bursiera : Contractul de vanzare-cumparare de instrumente financiare, inregistrat in sistemul de tranzactionare al B.V.B..

Tranzactie cum-cupon : Tranzactie a carei decontare are loc in perioada cum-cupon.

Tranzactie ex-cupon : Tranzactie a carei decontare are loc in perioada ex-cupon.


^ inapoi sus
 
 

Ultima zi de tranzactionare : Ultima zi lucratoare a lunii de scadenta.


^ inapoi sus
 
 

Valori mobiliare : a) actiuni emise de societati comerciale si alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piata de capital; b) obligatiuni si alte titluri de creanta, inclusiv titlurile de stat cu scadenta mai mare de 12 luni, negociabile pe piata de capital; c) orice alte titluri negociate in mod obisnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani, cu exceptia instrumentelor de plata.

Vanzarea speciala la ordin : O metoda de vanzare specifica pietei de capital care se realizeaza prin intermediul B.V.B., constand intr-o oferta ferma, formulata de orice persoana fizica sau juridica, inclusiv de catre institutiile publice implicate in procesul de privatizare si denumita Ofertant, de vanzare a valorilor mobiliare pe care le detine, prin sistemul tehnic al B.V.B.

Variatie maxima pret ordin : Variatia procentuala maxima a pretului ordinelor de bursa fata de pretul de referinta al simbolului respectiv.

Volum minim ordin : Cantitate minima de instrumente financiare admisa la introducerea unui ordin de bursa in sistemul de tranzactionare al B.V.B.


^ inapoi sus
 
 
 
x

Romcapital.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >