Ai nevoie de informatii?

Telefon: 0356 803 015

 
 

Fondul de compensare al investitorilor

Esti aici : Prima pagina»Fondul de compensare a investitorilor
 

Fondul de compensare a investitorilor este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, in baza actului constitutiv, aprobat in prealabil de A.S.F. Actionarii Fondului sunt intermediarii si societatile de administrare a investitiilor, care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii, precum si BVB.


Datele de identificare ale S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.: Cod unic de inregistrare 18805590, sediul situat in bdul CAROL I nr. 34-36, etaj 12, cam. 10, cod postal 020922, sector 2, Bucuresti, Tel: 40-21-315 73 48; Fax: 40-21-315 73 40, e-mail office@fond-fci.ro, web www.fond-fci.ro.


Scopul Fondului este de a compensa investitorii, in situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii. Fondul de Compensare al Investitorilor SA va compensa in mod egal si nediscriminatoriu investitorii in limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in lei a 20.000 Euro.

 

Fondul va compensa investitorii, in oricare din urmatoarele situatii:


 • a) A.S.F. a constatat ca, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investitiilor care administreaza portofolii individuale de investitii, din motive ce sunt legate direct de situatia financiara, nu este in masura sa-si indeplineasca obligatiile rezultate din creantele investitorilor si nici nu exista perspectiva de a-si onora aceste obligatii in cel mai scurt timp
 • b) autoritatea judiciara competenta, pentru motive legate direct sau indirect de situatia financiara a unui membru al Fondului, a emis o hotarare definitiva, avand ca efect suspendarea posibilitatii investitorilor de a-si exercita drepturile cu privire la valorificarea creantelor asupra respectivei societati.
 

Compensatia va fi asigurata pentru drepturile decurgand din incapacitatea unui membru al Fondului de a:


 • a) returna fondurile banesti apartinand investitorilor si detinute in numele acestora, in legatura cu activitatile lor de investitii
 • b) returna investitorilor orice instrument financiar ce le apartine si este detinut si administrat in numele lor, in legatura cu activitatea lor de investitii

Sunt exceptate de la compensare urmatoarele categorii de investitori:


 • a) investitori profesionali si institutionali, inclusiv:
  • firmele de investitii, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
  • institutii de credit, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
  • institutii financiare, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
  • societati de asigurari
  • organisme de plasament colectiv
  • fonduri de pensii
 • Alti investitori profesionali si institutionali stabiliti prin reglementarile A.S.F.
 • b) organizatii internationale, guverne si alte autoritati ale administratiei publice centrale
 • c) autoritati ale administratiei publice regionale si locale
 • d) administratori, inclusiv conducatori, directori sau alte persoane responsabile, persoane a caror responsabilitate este intocmirea auditului membrilor Fondului, actionarii acestora avand detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si investitori cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu membrii Fondului
 • e) soti, rude si afini pana la gradul I, precum si persoane care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit.b)
 • f) persoane juridice din cadrul aceluiasi grup cu membrii Fondului
 • g) investitori care s-au facut raspunzatori pentru sau au profitat de pe urma anumitor situatii in legatura cu un membru al Fondului care au condus la dificultatile financiare ale membrului sau au fost de natura sa conduca la deteriorarea situatiei financiare a acestuia
 • h) societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor contabile aplicabile
 

Fondul va avea urmatoarele resurse financiare:


 • a) contributia initiala a membrilor, platita in conformitate cu reglementarile A.S.F.
 • b) contributia anuala si/sau speciala platita de membri
 • c) venituri din investirea resurselor Fondului
 • d) venituri din recuperarea creantelor compensate de Fond
 • e) imprumuturi pe termen scurt care sa acopere in exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensarilor
 • f) alte venituri stabilite prin reglementari de catre A.S.F.
 
 
x

Romcapital.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >